Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 9, September 2015 >
Volume 10, No. 9, September 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 9, September 2015) Page
1
i
2
Zhouhan Yang, Liu Liu, Sanjukta Das, Ram Ramesh, Anna Ye Du, and Chunming Qiao
647
3
Chia-Yu Lin and Li-Chun Wang
659
4
Lanchao Liu and Zhu Han
666
5
Dan A. Simovici, Ping Chen, Tong Wang, and Dan Pletea
677
6
Amitabh Mishra and Dharma P. Agrawal
685
7
Yuanyuan Yang, Cong Wang, and Ji Li
696
8
Mohammad Shahnoor Islam Khan, Jelena Mišić, and Vojislav B. Mišić
707
9
Hung-Bin Chang, Izhak Rubin, and Ofer Hadar
715
10
Dan Zhang, Zhiyi Fang, Lin Chen, Hongyu Sun, and Yue Wang
728
11
Miaofan Sun, Shengsheng Wang, Zhiyi Fang, and Mengjiao Zhang
734
12
Chong Wang, Xia Zhang, and Ou Li
740