Home > Published Issues > 2017 > Volume 12, No. 2, February 2017 >
Volume 12, No. 2, February 2017
Article# Article Title & Authors (Volume 12, No. 2, February 2017) Page
1
Zhenwei Xie and Qi Zhu
81
2
Pengxiang Li, Yuehong Gao, Zhidu Li, Xin Zhang, and Dacheng Yang
91
3
Yuhua Qi, Rulong He, and Zhao Shen
98
4
Qingchan Liu, Shilin Li, and Yonghiu Zhao
105
5
Song Peng and Jian-li Tian
111
6
Qin Qin and Yong-qiang He
118
7
Prapai Sridama
123
8
Duc Phuc Nguyen, Thi Hong Tran, and Yasuhiko Nakashima
130
9
Mazen Alowish, Yasuhiro Takano, Yoshiaki Shiraishi, and Masakatu Morii
137