Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 8, August 2016 >
Volume 11, No. 8, August 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 8, August 2016) Page
1
Zechen Lin, Zhizhong Ding, Qingxin Hu, and Shuai Tao
710
2
Yang Jiang, Yingjie Xu, Yunyan Xie, Shaokai Hong, and Xia Wu
726
3
Weijun Yang and Yun Zhang
733
4
Yuan Ren, Jian Zhou, and Hui Gao
740
5
Ahmed Abu-Khadrah, Zahriladha Zakaria, Mohdazlishah Othman, and M. S. I. M. Zin
748
6
Zhongli Wang, Long Zhang, Abigail S. E. Edmonds, and Shuping Dang
758
7
Chuang Deng, Shengwei Wang, Junyong Liu, and Zhen Yu
765
8
Liping Jin, Youming Li, and Zhaoxi Fang
772
9
Yongkang Zheng, Mingliang Wu, and Zhiqiang Peng
779
10
Zhaoyang Qu, Pengfei Xu, and Youxue Ren
785
11
Zhijun Yang, Longzheng Zhu, Hongwei Ding, and Zheng Guan
792