Home > Published Issues > 2014 > Volume 9, No. 6, June 2014 >
Volume 9, No. 6, June 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 6, June 2014) Page
1
Shuna Yang and Norvald Stol
448
2
Yang Liu, Jianping Xing, Hua Wu, Xiaoming Wu, and Guangyuan Zhang
461
3
Shibing Zhang, Huijian Wang, and Xiaoge Zhang
468
4
Xu Wu
475
5
Li Zhang, Ding Wang, and Ying Wu
483
6
Miaona Huang, Suili Feng, and Jun Chen
490
7
Yin Zhu, Yusheng Ji, Ping Wang, and Fuqiang Liu
498
8
Wei Wu and Hua Peng
506
9
Xiao Zhou, Xiaoyan Wang, Baochen Jiang, and Chengyou Wang
515