Home > Published Issues > 2013 > Volume 8, No. 5, May 2013 >
Volume 8, No. 5, May 2013
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 5, May 2013) Page
1
Xiaobin Luo, Weihua Yu, and Xin Lv
282
2
Wanni Liu and Yanping Li
288
3
Yalin Nie, Sanyang Liu, Zhibin Chen, and Xiaogang Qi
296
4
Guangxia Xu, Yu Liu, Yunpeng Xiao, and Yanbing Liu
307
5
Zhou Zhong, Shuming Guo, Xiangyang Xu, and Huiqing Bai
315
6
Li Cheng and Jin Liu
322
7
Baochen Jiang, Aiping Yang, Chengyou Wang, and Zhengxin Hou
330
8
Xin Wang, Prashant Krishnamurthy, and David Tipper
337