Home > Published Issues > 2010 > Volume 5, No. 1, January 2010 >
Volume 5, No. 1, January 2010
Article# Article Title & Authors (Volume 5, No. 1, January 2010) Page
1
Athanasios V. Vasilakos, Neal N. Xiong, Laurence T. Yang, Chuan Lin, and Lei Shu
1
2
Chin-Chen Chang, Pei-Yu Lin, Zhi Hui Wang and Ming Chu Li
5
3
Wenping Deng, Peidong Zhu, Xicheng Lu, and Bernhard Plattner
13
4
Guangjie Han, Lei Shu, Jianhua Ma, Jong Hyuk Park, and Jianjun Ni
23
5
Naixue Xiong, Jing He, Yan Yang, Yanxiang He, Tai-hoon Kim, and Chuan Lin
31
6
Massimiliano Rak, Rocco Aversa, Beniamino Di Martino, and Antonio Sgueglia
39
7
Guiyi Wei, Yun Ling, Ye Gu, and Yujia Ge
57
8
Hongju Cheng, Naixue Xiong, Guolong Chen and Xiaofang Zhuang
63
9
Toshikazu Uemura and Tadashi Dohi
71
10
Zizhong Chen
81