Home > Published Issues > 2012 > Volume 7, No. 8, August 2012 >
Volume 7, No. 8, August 2012
Article# Article Title & Authors (Volume 7, No. 8, August 2012) Page
1
Xiaodong Lin, Joel José P. C. Rodrigues, and Xu Li
575
2
Subir Biswas and Jelena Mišic
577
3
Katsuya Suto, Hiroki Nishiyama, Xuemin(Sherman) Shen, and Nei Kato
587
4
Farah Kandah, Yashaswi Singh, and Weiyi Zhang
596
5
Luca Becchetti, Luca Filipponi, and Andrea Vitaletti
606
6
Zhongtian Jia, Lixiang Li, Zhuoran Yu, Shudong Li, and Yixian Yang
622
7
A Secure Message Transaction Protocol for Delay Tolerant Networks
634