Home > Published Issues > 2012 > Volume 7, No. 10, October 2012 >
Volume 7, No. 10, October 2012
Article# Article Title & Authors (Volume 7, No. 10, October 2012) Page
1
Fu-Chun Zheng, Luís Correia, Y. Jay Guo, Tim O'Farrell, and Ritesh Madan
713
2
Weisi Guo and Tim O'Farrell
716
3
Ziaul Haq Abbas and Frank Yong Li
726
4
Gilbert Micallef, Louai Saker, Salah E. Elayoubi, and Hans-Otto Sceck
740
5
Masahiro Sasabe and Hirotaka Nakano
749
6
Moad Yassin Mowafi, Mamoun Fawzi Al-Mistarihi, and Mohammad Marei
758
7
Guangcan Yu, Chunjie Zhou, and Shuang Huang
765
8
Jijun Zhao, Kai Zhang, Lirong Wang, and Yi Wang
774