Home > Published Issues > 2017 > Volume 12, No. 8, August 2017 >
Volume 12, No. 8, August 2017
Article# Article Title & Authors (Volume 12, No. 8, August 2017) Page
1
Sadik Kamel Gharghan
433
2
Yu-Kuan Chang, Li-Der Jeng, Fang-Biau Ueng, You-Ren Chou, and Wei-Hsien Sung
443
3
Kwan Hyeong Lee
451
4
Lukáš Čegan and Petr Filip
457
5
Eunil Seo, Vyacheslav Zalyubovskiy, and Tai-Myoung Chung
464
6
Xuepei Wu and Lihua Xie
475
7
Joon-Ha Jang and Jin-Young Choi
482