Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 12, December 2016 >
Volume 11, No. 12, December 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 12, December 2016) Page
1
Yang Cao, Hui Yang, and Xiaoxu Zhu
1028
2
Hao Wu, Bin Liu, Yang Li, Huichen Dai, Yi Wang, and Yaxuan Wang
1036
3
Jianpo Li and Junyuan Huo
1048
4
Jianping Zhu, Chunfeng Lv, and Zhengsu Tao
1057
5
Bensheng Qi, Xuejiao Miao, Hongxia Miao, and Zhixiang Deng
1066
6
Meng Zhang, Xin Zhang, and Yongyu Chang
1073
7
Dong Doan Van, Qingsong Ai, and Dung Ong Mau
1079
8
Lin Ding and Minsheng Tan
1088
9
Liping Wang, Chengyou Wang, and Xiao Zhou
1095
10
Xiangmin Li, Zhuang Kang, and Liang Jia
1102
11
F. Cai and F. J. Verbeek
1106