Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 11, November 2016 >
Volume 11, No. 11, November 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 11, November 2016) Page
1
Liang Xue, Ying Liu, Yanlong Wang, Zuopeng Li, and Yongjian Fan
957
2
Yonghong Chen, Jie Yang, Xuehong Cao, and Rui Chen
970
3
Haiqiang Liu, Zhenxiang Gao, Xulong Shao, Xu Shan, and Weihua Zhou
977
4
Wei Peng, Dongyan Chen, Wenhui Sun, and Guiqing Zhang
984
5
Wen-Xiao Shi, Ke-Qiang Cui, and Yuan Chai
992
6
Yujie Xia and Junjie Zhang
998
7
Xiao Zhou, Zhun Ye, Xiaoxiao Liu, and Chengyou Wang
1005
8
Peiyun Luo
1012
9
Fatang Chen, Fanchao Zha, and Hanyan Zhang
1020