Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 10, October 2016 >
Volume 11, No. 10, October 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 10, October 2016) Page
1
Xiaodong Zhu, Weining Qi, Jinlin Wang, and Yiqiang Sheng
886
2
Lei Xu, Ying Ni, Kai Zhao, Hong-wei Zhang, and Xiao-hui Li
896
3
Wang Hao and Zhu Qi
903
4
Xiangyang Zhu, Bing Chen, and Hongyan Qian
910
5
Xiongli Rui, Xuehong Cao, Jie Yang, and Rui Chen
918
6
Xiaoxiao Jiang, Jie Jin, Chen Deng, and Wei He
927
7
Jianrong Bao, Dan He, Bin Jiang, and Xianghong Tang
936
8
Zhaoxi Fang, Pengfei Shao, Wen Zheng, and Zeping Pang
944
9
Zhilong Zhu, Gang Xu, and Fengsui Wang
950