Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 9, September 2016 >
Volume 11, No. 9, September 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 9, September 2016) Page
1
Bin Yu, Xianggen Yin, Xu Chen, Zhe Zhang, and Lang Jiang
798
2
Ban A. Alomar, A. R. Ali-Ali, and T. Landolsi
805
3
Faquan Yang, Zan Li, Simin Zeng, Benjian Hao, Peihan Qi, and Zhongxian Pang
813
4
Oliver Kehret, Manuel Schappacher, and Axel Sikora
819
5
Yanfei Lin, Xingang Wang, Cheng Zhong, Sujie Shao, and Xuesong Qiu
827
6
Lei Wang, Zhaoyang Qu, and Zelong Li
834
7
Lee Cheun Hau and Yun Seng Lim
841
8
Shina Xu, Jingli Mao, and Biling Zhang
848
9
Ayman Hajjawi, Mahamod Ismail, Nor Fadzilah Abdullah, Rosdiadee Nordin, and Özgür Ertuğ
856
10
Hongyu Sun, Zhiyi Fang, Xiaoyun Liu, and Zheng Lu
862
11
Qing Wang, Minjiong Zhu, Yongrun Yu, Maode Ma, and Xin Cui
871
12
Jiancai Song, Chunping Hou, Guixiang Xue, and Maode Ma
879