Home > Published Issues > 2016 > Volume 11, No. 2, February 2016 >
Volume 11, No. 2, February 2016
Article# Article Title & Authors (Volume 11, No. 2, February 2016) Page
1
Jie Tian, Haixia Zhang, Dalei Wu, and Dongfeng Yuan
118
2
Weijun Yang and Yun Zhang
126
3
Jianpo Li and Junyuan Huo
132
4
Li-jun Ge, Yue Li, and Jin Tao
143
5
Chen Wang, Yong Fang, and Jin-Yan Li
149
6
Yung-An Kao and KunFeng Wu
157
7
Xiu-Wen Yin and Hong-Zhou Tan
164
8
Jie Yang, Xuehong Cao, Rui Chen, and Dawei Zhu
171
9
Wei Wang and Xiaoxiang Wang
179
10
Yang Liu, Wanneng Shu, and Chrish Zhang
185
11
Xiaohui Wei, Yue Jin, Hongliang Li, Xingwang Wang, and Shoufeng Hu
192
12
Fei Fang and Meng Jiang
203
13
Hwan-Chul Kim, Choong-Soo Lim, Chang-Seok Lee, and Jeong-Hun Choi
213
14
Xian Guo, Tao Feng, Jun-li Fang, JingWang, and Ye Lu
221