Home > Published Issues > 2014 > Volume 9, No. 10, October 2014 >
Volume 9, No. 10, October 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 10, October 2014) Page
1
Qian Tan, Yanwei Liu, Yanni Han, Wei An, Song Ci, and Hui Tang
729
2
Sota Hatakeyama, Chisa Takano, and Masaki Aida
737
3
Li Li and Tianshuang Qiu
745
4
Nancy El Rachkidy and Alexandre Guitton
751
5
Yalin Nie, Haijun Wang, and Yujie Qin
762
6
Manar Al-Kali, Li Yu, and Ali A. Mohammed
771
7
Lanmei Wang, Zhihai Chen, and Guibao Wang
778
8
Hao Cheng, Na Yu, and Jun Liu
785
9
Rui-Qing Wu, Hong Jie, and Nan Ding
792
10
Litian Duan, Wenwen Pang, and Fu Duan
798