Home > Published Issues > 2014 > Volume 9, No. 8, August 2014 >
Volume 9, No. 8, August 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 8, August 2014) Page
1
JianMing Wu and Ai-Chun Pang
i
2
Joshua Joy, Yu-Ting Yu, Victor Perez, Dennis Lu, and Mario Gerla
588
3
Ahasanun Nessa, Michel Kadoch, and Bo Rong
597
4
Tim Humernbrum, Frank Glinka, and Sergei Gorlatch
607
5
Izhak Rubin, Yu-Yu Lin, Andrea Baiocchi, Francesca Cuomo, and Pierpaolo Salvo
616
6
Yang Jiang, Yiqian Yan, and Yang Yu
627
7
Omar B. Abdulghafoor, Mahamod Ismail, Rosdiadee Nordin, and Musbah M. R. Shaat
634
8
Jie Yang and Xuehong Cao
644
9
Zheng Zhang, Zhenbo Li, and Jiapin Chen
651