Home > Published Issues > 2014 > Volume 9, No. 1, January 2014 >
Volume 9, No. 1, January 2014
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 1, January 2014) Page
1
Wei Shi, Hao Zhang, Xinjie Wang, Jingjing Wang, and Hongjiao Zhang
1
2
Yao Zhang, Licai Yang, Haiqing Liu, and Lei Wu
13
3
Yang Yu and Shiro Handa
21
4
Amjad Ali, Wang Huiqiang, Lv Hongwu, and Xiaoming Chen
30
5
Kuokkwee Wee, Muhd. Hilmi B. A. H, Yit Yin Wee, and Nima Saed
39
6
Mohd Nazri Mohd Warip, Ivan Andonovic, Ivan Glesk, Phaklen Ehkan, Fairul Afzal Ahmad Fuad, and Mohamed Elshaikh Elobaid Said Ahmed
48
7
Renze Luo, Yonghua Ge, and Jiao Yang
56
8
NorazahAbd Aziz, NurIzura Udzir, and Ramlan Mahmod
63
9
Li-hui Zou, Jinwu Li, and Aziguli Wulamu
73
10
Mohd Hilmi Hasan, Jafreezal Jaafar, and Mohd Fadzil Hassan
81
11
Yantao Sun, Jing Chen, Qiang Liu, and Weiwei Fang
91