Home > Published Issues > 2013 > Volume 8, No. 12, December 2013 >
Volume 8, No. 12, December 2013
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 12, December 2013) Page
1
M. Nazrul Islam, M. A. Karim, M. A. Salam, and K. M. Iftekharuddin
i
2
Yunxue Liu, Manman Guo, Wenqiang Fan, and Zhen Wang
806
3
Xiaorong Xu, Jianrong Bao, Yi Luo, and Huaxia Wang
814
4
Shuo Li, Jun Peng, Qi Tong, Kuo-chi Lin, and Weirong Liu
822
5
Jianwen Gao and Yong Bai
832
6
Xuejun Mao and Hanhuai Pan
839
7
Sawsan A. Saad, Mahamod Ismail, and Rosdiadee Nordin
845
8
Gongliang Liu and Xinrui Fang
855
9
Jianzhi Jin, Yuhua Liu, Kaihua Xu, and Fang Hu
862
10
Wei Liu, Guangming Li, and Lin Zhu
870
11
Xu Wu
877
12
Justin Tharp, Jinoh Kim, Sang C. Suh, and Hyeonkoo Cho
883
13
Evgeny Belyaev, Karen Egiazarian, Moncef Gabbouj, and Kai Liu
893
14
Sriram Raghavan and S. V. Raghavan
902