Home > Published Issues > 2013 > Volume 8, No. 10, October 2013 >
Volume 8, No. 10, October 2013
Article# Article Title & Authors ( Volume 8, No. 10, October 2013) Page
1
Wei Liu and Eun K. Park
612
2
Yangyang Gao, Fei Song, and Yajuan Qin
620
3
Yue Zhang, Ning Huang, Ning Hu, and Zhitao Wu
629
4
Wei Zhang, Ying Xiong, Pei Wang, and Bin Tang
637
5
Xueqian Liu
643
6
Guangyu Wang, Weiwei Zhang, Kai Shao, and Ling Zhuang
651
7
Wei He, Enjun Wang, and Ting Xiong
658
8
Mingqing Xing
665
9
Feng Zhao, Baosheng Wang, Xiaofeng Hu, Wei Peng, and Chunqing Wu
672
10
Chu Liu and Feng Luo
681