Home > Published Issues > 2013 > Volume 8, No. 9, September 2013 >
Volume 8, No. 9, September 2013
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 9, September 2013) Page
1
Xiaoying Shao and Cornelis H. Slump
540
2
Wei Liu and Eun K. Park
550
3
Qianrong Gu, Hongying Zuo, Ruidan Su, Kunlin Zhang, and Huaiyu Xu
561
4
Jian Zhou, Qina Wang, and Xiang Zhang
566
5
Cheng Yan and Ming Yan
572
6
Weiting Gao, Hui Li, and Gang Xing
579
7
Salah A. Alabady and M. F. M. Salleh
586
8
Zhaofu Chen, Rafael Molina, and Aggelos K. Katsaggelos
600