Home > Published Issues > 2009 > Volume 4, No. 10, November 2009 >
Volume 4, No. 10, November 2009
Article# Article Title & Authors (Volume 4, No. 10, November 2009 ) Page
1
Ammar Alshamrani, Xuemin (Sherman) Shen, and Liang-Liang Xie
728
2
Adamant Sula and Chi Zhou
741
3
Lei Jiao and Frank Y. Li
752
4
Eric Like , Michael Temple , and Zhiqiang Wu
766
5
Lutfa Akter and Balasubramaniam Natarajan
781
6
Jane Wei Huang and Vikram Krishnamurthy
790
7
Zheng Da Wu
803
8
Yuri Labrador, Masoumeh Karimi, Deng Pan, and Jerry Miller
815