Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 11, Nov. 2015 >
Volume 10, No. 11, Nov. 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 11, Nov. 2015) Page
1
Xinmiao Zhang
836
2
Chenhui Xu, Bing Chen, and Hongyan Qian
843
3
Ming Li, Yu Cao, and B. Prabhakaran
851
4
Yun Chen, Ai Zheng, Shi Jing, and Qi Huang
859
5
Tao Xue, Ting-Ting Li, and Bingshuai Sun
864
6
Yu Zhao and Xihong Chen
870
7
Ayman Hajjawi and Mahamod Ismail
876
8
Li Li and Tianshuang Qiu
882
9
Ming Li
889
10
Fanfan Yang, Chengyou Wang, and Xiao Zhou
896
11
Ruiying Liu, Zhongjian Kang, and Yanyan Feng
903
12
Yang Xia Luo
910
13
Zhuhan Jiang, Jiansheng Huang, and Rezina Akhter
918
14
Artur Janicki and Krzysztof Szczypiorski
926