Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 10, October 2015 >
Volume 10, No. 10, October 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 10, October 2015) Page
1
Krzysztof Szczypiorski, Artur Janicki, and Steffen Wendzel
747
2
Tengfei Li, Liang Hu, Yan Li, Jianfeng Chu, Hongtu Li, and Hongying Han
753
3
Tao Xue and Zhe Fan
760
4
Liang Hu, Tengfei Li, Yan Li, Jianfeng Chu, Hongtu Li, and Hongying Han
766
5
Zhao-Yang Qu and Jing-Yuan Huang
773
6
Tao Xue and Ting-ting Li
778
7
Mengting Liu, Yinglei Teng, and Mei Song
784
8
Zhiyi Fang, Shuaibing Lu, Guannan Qu, Jianfei Zhang, and S. Q. Zheng
791
9
Faquan Yang, Jie Zheng, Haishu Tan, and Yun Fan
797
10
Ban A. Al-Omar, Taha Landolsi, and A. R. Al-Ali
804
11
S. Oudji, S. Courrèges, J.N. Paillard, P. Magneron, V. Meghdadi, C. Brauers, and R. Kays
812
12
Siya Xu, Ningzhe Xing, Shaoyong Guo, and Luoming Meng
821
13
Jie Cao, Zhiyi Fang, Dan Zhang, and Guannan Qu
828