Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 7, July 2015 >
Volume 10, No. 7, July 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 7, July 2015) Page
1
Weipeng Jiang, Zhiqiang He, Xiaonan Zhang, Yunqiang Bi, and Yue Rong
457
2
Xiaoping. Zhou, Zhongxiao. Zhao, Li. Li, and Si. Li
466
3
Kun Chen, Yingxin Zhao, Hong Wu, Qiqi Wang, Yong Liu, Ran Tang, Bing Liu, and Lijun Ge
474
4
Wenxiao Shi, Danni Liu, Jihong Wang, and Qi Li
480
5
B. Z. Li, J. H. Shao, and G. N. Wang
490
6
Miaomiao Song, Meng Zhang, Li Li, and Hanwen Luo
497
7
Fang Hu and Yuhua Liu
503
8
Peipei Liu, Yu Liu, Liangquan Ge, and Chuan Chen
512
9
Yu Liu, Yanping Chen, Lili Shi, Zengshan Tian, Mu Zhou, and Lingxia Li
520
10
Baogang Li and Xuewei Wang
526
11
Jianhong Zhang and Xubing Zhao
535
12
Nian Tong and Li-Chun Li
543