Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 1, January 2015 >
Volume 10, No. 1, January 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 1, January 2015) Page
1
Qun Zhang, Santosh Karri, Muhammad Khaliq, Liudong Xing, and M. I. Hayee
1
2
Guoyan Li and Heqing Zhang
9
3
Ling Zhuang, Lu Liu, Kai Shao, Guangyu Wang, and Kai Wang
16
4
Xing Shao, Cui-Xiang Wang, and Yuan Rao
24
5
Qingwen Han, Zhe Zhang, Lingqiu Zeng, Lei Ye, and Yingxiang Zhu
33
6
Jinyong Chang and Rui Xue
43
7
Zhenxiang Gao, Yan Shi, and Shanzhi Chen
48
8
Changbo Ke, Ruchuan Wang, Fu Xiao, and Zhiqiu Huang
55
9
Chengyou Wang, Xinyue Zhang, Rongyang Shan, and Xiao Zhou
64
10
Yang Liu, Zhangdui Zhong, Gongpu Wang, and Dan Hu
74
11
Wei Guo, Qing Li, Hong-yi Yu, and Jian-hui Liu
80
12
Wojciech Sulek
86