• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 6, June 2013) Page
1
Heqing Zhang and Youguang Zhang
345
2
Utsaw Kumar, Ozgur Oyman, and Apostolos Papathanassiou
352
3
Zuhaib Ashfaq Khan, Nandana Rajatheva1, and Juinn-Horng Deng
359
4
Xinjie Wang, Hao Zhang, T. Aaron Gulliver, Wei Shi, and Hongjiao Zhang
372
5
Liling Xie, Hui Tang, and Huayu Zhou
378
6
Francesco Benedetto and Gaetano Giunta
383
7
Yoshiaki Taniguchi, Go Hasegawa and Hirotaka Nakano
389
8
Demin Gao, Fuquan Zhang, and Jun Song
398
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com