• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 4, April 2013) Page
1
William H. Robinson and Adrian P. Lauf
216
2
Kui Cai, Zhiliang Qin, and Bingjin Chen
225
3
Mehrdad Khatami and Bane Vasi´
233
4
Yibo Xue, Luoshi Zhang, and Dawei Wang
240
5
Mingwei Xu , Shu Yang 1, Dan Wang, and Jianping Wu
249
6
Lijun Qian, Xiangfang Li, and Shuangqing Wei
259
7
Manghui Tu and Dianxiang Xu
267
8
Yuan Wang, Zhongpei Zhang, and Yixian Chen
275
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com