• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 3, March 2013) Page
1
Nancy El Rachkidy, Alexandre Guitton, and Michel Misson
151
2
Xu Zhen and Zhou Long
161
3
Yusuke Sakumoto, Shinpei Kuribayashi, Hiroyuki Ohsaki, Satoshi Hasegawa, and Makoto Imase
168
4
Ying Wang, Xianfeng Liu, Fuwen Pang, and Bin Lin
177
5
Zhang Xiang-li, Hu Xiu-lin, and Tang Zu-ping
184
6
Raed M.Bani Hani and Abdalraheem A.Ijjeh
192
7
Hongxia Wang and Bangxu Yin
207
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com