• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 1, January 2013) Page
1
Cui-Qin Dai, Hang-Jun Che, Fang Lin, and Qian-Bin Chen
1
2
Jian Hou, Gangfeng Yan, and Zhiyun Lin
8
3
R. Andres Cortez, Rafael Fierro, and John Wood
16
4
Hung Manh La and Weihua Sheng
32
5
Wencen Wu and Fumin Zhang
47
6
Rongxi He and Bin Lin
55
7
Shijia Zhu, Yujing Zeng, and Hongke Zhang
66
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com