Home > Published Issues > 2015 > Volume 10, No. 12, Dec. 2015 >
Volume 10, No. 12, Dec. 2015
Article# Article Title & Authors (Volume 10, No. 12, Dec. 2015) Page
1
Zhengxiang Ma, Tiejun Chen, Min Zhang, Pawel D. Kecerski, and Shuping Dang
932
2
Tan Chen and Guangwu Hu
939
3
Yunjian Jia, Beili Wan, Liang Liang, Qian Zhao, Yu Zhang, and Liang Tan
947
4
Yu Liu, Yanping Chen, Mu Zhou, Yibing Wang, Shuang Gong, and Xin Zhang
955
5
Jinhong Fan and Chaowei Yuan
963
6
Helin Yang and Xianzhong Xie
970
7
Jun Song, Yue Gao, and Demin Gao
976
8
Hongfeng Wang and Hongyan Wang
983
9
Fa-Bao Yan, Yan-Rui Su, and Jian-Xin Liu
990
10
Cheng Zhan and Fuyuan Xiao
997
11
Xiaoyan Wang, Chengyou Wang, Xiao Zhou, and Zhiqiang Yang
1004
12
Wang Yonghong Wilson, Lim Chun Teck, Kyawt Kyawt Khaing, and Yong Khai Leong
1012
13
Renuga Kanaga and Khin Mi Mi Aung
1020
14
Qinghe Dong, Qian He, Huaxin Chai, Yong Wang, and Shengtao He
1027