• Please send your full manuscript to: jocm@vip.163.com
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 11, November 2014) Page
1
Fei Fang and Wenchun Yu
805
2
De-Qing Kong and Yun-Qiu Tang
815
3
Md. Z. Rahman, Leonid Roytman, and M. Nazrul Islam
821
4
Jingwen Yang, Li Li, and Xiaoping Zhou
829
5
Xiong Zhou, Suili Feng, and Yuehua Ding
836
6
Yongcan Zhang, Haiping Huang, Peng Sun, and Yuwei Li
843
7
Wenxiao Shi, Shuo Shang, Yu Zheng, and Yinlong Xu
851
8
Yaqin Zhao, Shuying Li, Huan Lian, and Zhilu Wu
859
9
Dingliang Wang, Zhizhong Ding, Yin Chen, and Younan Duan
867
10
Yujie Zang
876
11
Nima Saed, Kuokkwee Wee, Chong Siew-chin, Liew Tze Hui, and Wee Yit Yin
884
12
Jian-Hui Liu, Qing Li, and Xiao-Yi Zhang
891
Copyright © 2013-2020 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com