Home > Published Issues > 2008 > Volume 3, No. 7, December 2008 >
Volume 3, No. 7, December 2008
Article# Article Title & Authors (Volume 3, No. 7, December 2008) Page
1
Jianli Hu, Quanyuan Wu, and Bin Zhou
3
2
Matthias Vodel, Matthias Sauppe, Mirko Caspar, and Wolfram Hardt
11
3
Tianjie Cao, Peng Shen, and Elisa Bertino
20
4
Jia Yu, Fanyu Kong, Rong Hao, Dexiang Zhang, and Guowen Li
28
5
Jia Yu, Fanyu Kong, Rong Hao, Xuliang Li, and Guowen Li
36
6
Jianli Hu, Quanyuan Wu, and Bin Zhou
44