• Please send your full manuscript to: jcm@etpub.com
Article# Article Title & Authors (Volume 6, No. 6, September 2011) Page
1
Lei Shu, Hsiao-Hwa Chen, Takahiro Hara, Der-Jiunn Deng, and Lei Wang
421
2
Deze Zeng, Song Guo, and Zixue Cheng
424
3
Sandra Sendra, Jaime Lloret, Miguel Garcia, and José F. Toledo
439
4
Jinfang Jiang, Guangjie Han, Chuan Zhu, Yuhui Dong, and Na Zhang
460
5
Xiangyu Lu, Yuyan Zhang, Yuexing Peng, Hui Zhao, and Wenbo Wang
471
6
Rerngvit Yanggratoke, Abdullah Azfar, María José Peroza Marval, and Sharjeel Ahmed
477
7
Chao YANG, Jianfeng MA, and Xuewen DONG
485
8
Zhizhong Yin, Long Zhang, and Xianwei Zhou
495
Copyright © 2013-2017 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com