• Please send your full manuscript to: jcm@etpub.com
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 12, December 2013) Page
1
Yunxue Liu, Manman Guo, Wenqiang Fan, and Zhen Wang
806
2
Xiaorong Xu, Jianrong Bao, Yi Luo, and Huaxia Wang
814
3
Shuo Li, Jun Peng, Qi Tong, Kuo-chi Lin, and Weirong Liu
822
4
Jianwen Gao and Yong Bai
832
5
Xuejun Mao and Hanhuai Pan
839
6
Sawsan A. Saad, Mahamod Ismail, and Rosdiadee Nordin
845
7
Gongliang Liu and Xinrui Fang
855
8
Jianzhi Jin, Yuhua Liu, Kaihua Xu, and Fang Hu
862
9
Wei Liu, Guangming Li, and Lin Zhu
870
10
Xu Wu
877
11
Justin Tharp, Jinoh Kim, Sang C. Suh, and Hyeonkoo Cho
883
12
Evgeny Belyaev, Karen Egiazarian, Moncef Gabbouj, and Kai Liu
893
13
Sriram Raghavan and S. V. Raghavan
902
14
M. Nazrul Islam, M. A. Karim, M. A. Salam, and K. M. Iftekharuddin
i
Copyright © 2013-2017 Journal of Communications, All Rights Reserved
E-mail: jcm@etpub.com